Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Veľa ľudí sa venuje pekným myšlienkam. Niektorí, ich aj realizujú a potešia sa s ostatnými.
Táto udalosť je miestom, kde tvoriví nadšenci prezentujú sebe navzájom a návštevníkom, čo im robí radosť.
My sa budeme prezentovať spolu s FABLAB CVTI Bratislava.
Témy:

  •  Projekt eRehab: 

Dlhodobá práca za počítačom často vedie ku bolestiam v zápästí. Na riešenie tohoto problému slúži systém na precvičovanie zápästia podľa predlohy skúsených terapetov.

 eRehab CarpalTunnelSyndrome

 eRehab FrontEnd

  • Projekt Inteligentnej rukavice:

Kooperatívna hra s možnosťou využitia čelenky na ovládanie hry. Cieľom hry je spoločnými silami nazbierať vybraný počet objektov za najkratší čas.
Hra je umožňuje pripojenie hrať viacerým hráčom súčasne. Hra je zameraná na rozvíjanie komunikácie medzi hráčmi.
Hra sa ovláda pomocou koncentrácie, žmurkaním a zatíňaním čelustí.

 HeadBand Screen01

HeadBand Screen02

 

Roman.Kazicka [@] agnicoli.org

 

 Linka na oficiálnu stránku:

https://makerfairevienna.com/