Junior Achievement Slovakia organizuje vzdelácací program "Viac ako peniaze".

Projekt "Program Viac ako peniaze" podporuje aj nadácia 365 banky, kde pracuje aj Roman Kazička.

Roman pripravil pred rokmi vzdelávací projekt "Kebernetické riešenia, kybernetickým spôsobom". Finančná gramotnosť je neoddeliteľnou súčasťou inteligentných riešení.

V marci 2023 sa uskutočnila exkurzia z Workshopom pre 2 triedy Spojenej školy Sv. Vincenta de Paul v priestoroch FABLAB CVTI.

https://agnicoli.org/Presentations/02.JA-ViacAkoPeniaze/20230323-JA-FABLAB/HTML5/demo.html

 

  • Návštevy: 430