2019_P07-Meranie pracovných podmienok na pracovisku

 

2019_P07- Monitorovanie pracovných podmienok
 
 
Team Members
2019_02 Zoltán Csengody
programátor, tester
2019_18 Stanislav Širka
programátor, tester
 
Purpose
V súčasnosti stále viac firiem prechádza na neobmedzený pracovný čas. V priestoroch firiem sa stále nachádzajú zamestnanci a ich pracovné časy sa prekrývaju. To spôsobuje, že vo firmach treba monitorovať a zabezpečiť vhodné pracovné podmienky cez deň aj neskoro večer v noci.
 
Individual Visions
Vytvoriť vhodné pracovné podmineky pomocou hardvérového riešenia.
Open-source platformové riešenie. Modulárnnosť. Cenovo nenáročné riešenie.
 
Team Vision
V našom prípade sa budú monitorovať nasledovné fyzikálne faktory:
• teplota
• vlhkosť
• osvetlenie
• hluk
• pohyb
 
Team Mission
Monitorovanie pracovného prostredia.
 
Strategy
Analýza, návrh, implementácia, testovanie.
 
End Customer
Firma, prevádzkovateľ kancelárskych budov, pracovník firmy
 
Goals and Expectations
Cieľom práce je vytvorenie nápomocného zariadenia pre prevádzkovateľov kancelárskych budov aj pre pracovníkov, pomocou ktorého budú mať prehľad o aktuálnych pracovných podmienkach.
 
Solution Description
Zariadenie, ktoré bude človeka informovať o pracovných podmienkach, ako napríklad vnútorná teplota, hluk, svetelné podmienky vlhkosť vzduchu a pohyb v miestnosti. Navrhované zariadenie vybavíme vhodnými senzormi (teplomer, senzor svetla, mikrofón, senzor pohybu, senzor vlhkosti vzduchu, fotorezistor), a informujeme používateľa o výsledkoch merania senzorov pomocou displeja. Svoje riešenie implementujte na platforme Arduino.
 
Project Roadmaps
November - objednanie HW, analýza problematiky
December - návrh architektúry
Január - implementácia a testovanie
 
Reached Results
 
 
Experiences
Práca s Arduino.
 
Positive experiences
 
 
Potential for improvements
• farebná úprava pracoviska na základe miery osvetlenia v miestnosti
• senzor na otrasy a vibrácie
• mikroklimatické podmienky – prúdenie vzduchu, čistota ovzdušia - ovládanie klimatizácie
• senzor na žiarenie
  • Návštevy: 1458