Video ukážka fungovania senzoru pohybu

Projekt Lampa reagujúca na pohyb - EA Model

Členovia tímu: Katarína Jánošová, Vanessa Kadeřábeková

Motivácia 

V dnešnej dobe je pre ľudí veľmi dôležitým faktorom života pohodlie a spokojnosť. My sme sa v projekte zamerali na vytvorenie lampy, ktorá sa dá ovládať pomocou pohybového senzoru. Predstavte si, že si večer unavený ľahnete do postele a vypínač vašej stolnej lampy je príliš ďaleko. Nie je to veľmi príjemné a preto sme sa rozhodli navrhnúť lampu, ktorú bude okrem normálneho vypínača možné ovládať aj pohybom. Okrem tejto funkcionality ponúka lampa aj možnosť zobrazenia teploty a vlhkosti v miestnosti, a to pomocou LCD displeja, ktorý má v sebe zabudovaný.

Cieľ

Cieľom daného projektu bolo vytvorenie lampy s rôznymi senzormi, ktoré by dokázali adekvátne reagovať na ľudský pohyb, vlhkosť a teplotu okolitého vzduchu a na základe týchto parametrov by daná lampa dokázala pokrývať potreby používateľa.

Lampa a jej komponenty a časti

Ultrazvukový senzor sme využili na zistenie prítomnosti pohybu, pomocou ktorého sa mení stav lampy na zapnutý a vypnutý. Senzor HC-SR04 sme používali na detegovanie pohybu, aby sme tak vedeli zmeniť stav lampy.

DHT11 senzor sme využili na meranie aktuálnej teploty a vlhkosti okolitého vzduchu, ktoré následne vizualizujeme pomocou LCD obrazovky a používateľovi poskytujeme na lampe dodatočné informácie o interiéry.

Pri vytváraní návrhu lampy, sme vytvorili návrh aj v aplikácii pre 3D tlač. Tento návrh sme však už ďalej nerealizovali, z dôvodu pandémie. Takto vyzeral návrh 3D komponentov našej lampy:

Pri implementácii sme vytvorili prototyp konečného riešenia. Naša lampa, ktorá v prototype mala iba jedno svetielko, reagovala na pohyb v určitej vzdialenosti a na základe neho menila svoj stav na zapnutý a vypnutý. Ďalej sme v prototype vypisovali údaje o teplote a vlhkosti miestnosti na LCD Displej. 

Ak by sme v práci pokračovali, skúsili by sme si vytlačiť náš návrh v 3D tlačiarni a spojazdniť ho. V implementácii by sme umožnili používateľovi pomocou klávesnice nastavovať vzdialenosť merania pohybu a časovač vypnutia lampy. Následne by sme vytvorili jednoduchú webovú aplikáciu, kde by sme tiež zobrazovali údaje o prostredí a v ktorej by si vedel používateľ nastavovať časovač a ovládať lampu.

 

  • Návštevy: 681