UPOZORNENIE:

28.6.2022 sa členovia našeho občianskeho združenia rozhodli ukončiť oficiálnu registráciu OZ.

K danému dňu nemá občianske združenie žiadne pohľadávky, ani žiadne podlžnosti voči svojim partnerom.

Ďalšie aktivity budú vykonávané ako projekt zameraný na neziskové aktivity spoločnosti SystemThinking s.r.o

Preto nie je možné prijímať zdroje zo štátneho rozpočtu formou 2%. 

Ďakujem všetkým podporovateľom a prispievateľom za prejavenú dôveru.

Roman Kazička

 

Pre prípadných záujemcov o poukázanie podielu zo zaplatenej dane uvádzame potrebné infomácie.

Názov:

AGNICOLI - Poznaním ku Slobode, o.z.

Sídlo:

Gronárska 8,

84100 Bratislava-Mestská časť Devín

Právna forma: 701 -Združenie (občianske združenie)

IČO: 42355656